POLITYKA PRYWATNOŚCI


I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych jest Właściciel firmy, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą KMK Studio Katarzyna Kręcicka, z siedzibą pod adresem Łęgska 3 87-800 Włocławek.
Kontakt telefoniczny do Administratora to : tel. +48604138542.

Administrator prowadzi też sklep internetowy dostępny pod adresem www.kasiakrecicka.com.

2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
4. Szanujemy Państwa prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

II. Administrator danych

5. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe: Imię i nazwisko/nazwa firmy, pełen adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres e-mail oraz numer telefonu – o ile zostały podane w skierowanym do nas mailu / formularzu do zamówienia/ formularzu kontaktowym, dane niezbędne do zawarcia umowy, ew. dane o lokalizacji
 i inne dane zbierane przez pliki cookies, adres IP, zgodnie z informacjami podanymi w niniejszej polityce oraz klauzuli informacyjnej.
6. Dane osobowe przetwarzane są:
• zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz wdrożonymi procedurami
• w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie / e-mail na podstawie Państwa zgody , podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a RODO,
• w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO,
• w zakresie i celu niezbędnym do osiągnięcia naszych prawnie uzasadnionych interesów, np. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit f RODO, przy czym zapewniamy, że zwracamy najwyższą uwagę i podejmujemy wszelkie możliwe starania, by przetwarzanie to nie naruszało praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
• w celu wywiązania się z ciążących na nas obowiązków nałożonych przez przepisy prawa
– art. 6 ust 1 lit c RODO, z  uwzględnieniem obowiązków rachunkowych i  rozliczeń  księgowo- finansowych, w tym podatkowe, jak i innych.
7. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem), w oparciu o przepisy RODO, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, każdy kto ją wyraził, ma możliwość jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Swoją zgodę można wycofać pisząc pismo na adres siedziby Administratora, kontaktując się z Administratorem.
8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
9. Administrator udostępnia Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) lub podmiotom współpracującym, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych (np. usługi kurierskie/ pocztowe, firmy obsługujące płatności elektroniczne, biuro rachunkowe, obsługa hostingowa, inne usługi z zakresu IT).
10. Przetwarzamy dane osobowe w okresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, dodatkowo usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo podmioty przetwarzające, z którymi ściśle współpracujemy.

III. Pliki cookies

12. Witryna https://kasiakrecicka.com/używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji
oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
13. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
14. Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwiają odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
15. Staramy się wykorzystywać tylko niezbędne pliki cookie, które są absolutnie konieczne do prawidłowego działania strony internetowej. Ta kategoria obejmuje tylko pliki cookie, które zapewniają podstawowe funkcje i funkcje bezpieczeństwa witryny.
16. Wszelkie pliki cookie, które mogą nie być szczególnie potrzebne do działania strony internetowej i są wykorzystywane w szczególności do gromadzenia danych osobowych użytkowników za pośrednictwem analiz, reklam i innych osadzonych treści, są określane jako niepotrzebne pliki cookie. Wymagane jest uzyskanie zgody użytkownika przed uruchomieniem tych plików cookie w witrynie.
17. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
18. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge
Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć swoje dane z naszej bazy w Analytics Korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia na Swoim koncie Google, by ograniczyć emisję reklam, które są mu wyświetlane https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam.