[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 

REGULAMIN PL:

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.kasiakrecicka.com prowadzony jest przez Katarzynę Kręcicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KMK Studio Katarzyna Kręcicka, zarejestrowaną pod adresem Łęgska 3 87-800 Włocławek, +48604138542, Poland, NIP 8882922294, REGON  380543890
 2. Niniejszy regulamini skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu i określa zasady zakupu towarów w nim dostępnych.
 3. Ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

 1. Wymagania techniczne 

 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne są: komputer stacjonarny, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu oraz przeglądarką internetową typu: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge z włączoną obsługą plików Cookies oraz możliwością obsługi JavaScript.

 

 1. Zamówienia

 

 1. W celu złożenia zamówienia należy dodać produkt do koszyka a następnie uzupełnić dane: Imię i nazwisko/nazwa firmy, pełen adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres e-mail oraz numer telefonu.
 2. Po kliknięciu w przycisk “Złóż zamówienie” Kupujący przekierowany zostaje na stronę płatności obsługiwaną przez serwis Przelewy24 lub PayPal, w zależności od wyboru. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia.
 3. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz przewidywanym terminem wysyłki oraz dostawy.
 4. Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnie ze stanem faktycznym oraz ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
 5. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firm kurierskich.
 6. Dostawa towaru do klienta jest odpłatna, koszty dostawy przedstawione są Klientowi podczas składania zamówienia i mogą różnić się w zależności od kraju docelowego dostawy.

 

 1. Reklamacje

 

 1. W przypadku wykrycia wady otrzymanego produktu Kupujący ma prawo złożyć reklamację, najpierw w formie pisemnej na adres shop@kasiakrecicka.com z dokładnym opisem wady produktu oraz datą jej wykrycia, a także z preferowanym sposobem rozpatrzenia reklamacji.
 2. Klient ma możliwości zwrotu produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni- zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej”,
 3. Sprzedający ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeśli w podanym terminie Sprzedający nie ustosunkuje się do żądania rozpatrzenia reklamacji zostaje ona automatycznie rozpatrzona pozytywnie.
 4. Klient zobowiązany jest do odesłania wadliwego towaru na adres (tutaj wstaw adres), koszty dostarczenia produktu ponosi Sprzedawca.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie uwzględnienia reklamacji jeśli wynika ona z różnicy w kolorystyce zakupionego produktu, gdyż odcień i temperatura barw może minimalnie różnić się w zależności od ustawień i kalibracji ekranu.
 6. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu. W celu odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest wysłać pisemne oświadczenie drogą elektroniczną, na adres (…), a także ma obowiązek odesłać zwracany towar na adres (…) nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 2. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności ( w tym koszty przesyłki) w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia odstąpienia od umowy. Zwrot środków dokonywany jest na taką samą formę płatności jaka użyta została przez Klienta w trakcie zakupu chyba że Kupujący sam wyraził zgodę na inną formę zwrotu, która nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu otrzymania dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi szybciej.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej sklepu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, wszelkie zmiany opublikowane zostaną na stronie internetowej Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w podanym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

TERMS OF SERVICE

 

 1. Introduction/General Rules

 

  1. The Online Store available at the address www.kasiakrecicka.com is run by Katarzyna Kręcicka, owner of the KMK Studio Katarzyna Kręcicka business activity which is located Łegska 3 87-800 Włocławek, Poland, +48604138542, tax identification number (PL8882922294), REGON  380543890
  2. These Terms of Service are intended for all Store Users and provides regulations and guidelines regarding purchasing and navigating the Website.
  3. All prices include VAT tax.

 

 1. Technical requirements

 

  1. In order to properly browse products and place orders, Users will require: a computer, laptop or other device with Internet access. Internet browser: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge with enabled options to save Cookie files and Javascript support.

 

 1. Placing orders and shipping

 

  1. The ordering process starts when the Customer places the product in the cart by clicking the “add to cart” button. Next the Customer is required to fill the Order Form which includes Name, Surname/Company name and detailed shipping address as well as email address and phone number.
  2. In the next step Buyer is redirected to the secure payment page, provided by Przelewy24 or PayPal in order to complete the purchase.
  3. After the placement of the order the Customer will receive a confirmation email with a summary of the purchase along with the expected delivery time.
  4. The User is obliged to enter data which is true and accurate. The User is also prohibited from entering content which is illegal in nature.
  5. All deliveries are carried out by courier service.
  6. The delivery costs are presented to the Customer whilst placing an order and may vary depending on the shipping address.

 

 1. Product Complains

 

  1. If the sold Product has physical defects Customer has the right to file a complaint. The claim should be provided with a detailed description of the defect along with the date of occurrence and/or discovery of the damage. The claim should also include the preferred manner of its consideration. The complaint should be submitted in electronic form via email to the following address: (shop@kasiakrecicka.com).
  2. If the complaint is not dealt with within 14 days from the date of its submission, it will be considered favorably.
  3. The Customer is required to deliver damaged product, at the expense of the Seller, on the following address: Łęgska3, 87-800 Włocławek, Polska
  4. In case that the claim is filed in regard to the colours of the Product the Seller reserves the right to reject the complaint as the tint and colour temperature may vary depending on the different display settings.
  5. Each Customer is entitled to use extrajudicial methods of settling complaints and asserting claims. The detailed information about the possibilities along with the rules of access to those procedures are available on the Office of Competition and Consumer Protection at the address: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  6. The Customer is required to cover any additional custom fees require in his/her country. 

 

 1. The right of the withdrawal

 

  1. The Customer has a right to withdraw within 14 days from the date of purchase without stating a cause and without bearing the costs. The Buyer is obliged to submit the declaration of withdrawal via email to the following addres: (tu e-mail). Additionally, The Customer shall return the Product to the Seller no later than 14 days from the withdrawal date at the following address: Łęgska3, 87-800 Włocławek, Polska.
  2. The Seller must refund all payments issued by the Buyer, including the shipment costs. The refund shall be completed within 14 days from the withdrawal date and will be carried out using the same payment method used by the Customer unless the Customer has clearly agreed to a different refund method which is not associated with any additional cost to the Buyer.
  3. The Seller reserves the right to withhold the refund until the Product or the evidence of its shipping back is delivered, whichever is the earliest.

 

 1. Final Provisions

 

  1. Those Regulations enter into force on the date its publication on the Store Website.
  2. The Seller reserves the right to change Terms of Service at any time. All the changes shall be published on the Store Website.
  3. All issues which are not provided for in those Regulations shall be determined by the provisions of the Civil Code.

 

 

 

 

          

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]